Thể lệ và phần thưởng Hẹn ước đạt mốc

Thể lệ và phần thưởng Hẹn ước đạt mốc: 

1. Thời gian sự kiện: Từ nay đến 23:59 ngày 05/02

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại nước ngoài

3. Hướng dẫn cách chơi

- Chúa Công đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) cùng địa chỉ để gửi thông tin đăng ký trước của 3Q Tí Nị.

- Các Chúa Công sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (5.000 - 10.000 - 30.000 - 100.000 - 200.000 người đăng ký) và chỉ nhận được mốc quà cao nhất, không cộng dồn. Quà sẽ được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc            

4. Phần thưởng:

I. Mốc Hẹn Ước:

1. 5.000: Rượu 10 năm*10

2. 10.000: Rượu 10 năm*10 + KNB*500

3. 30.000: Mảnh Báu Vật Tím*30 + Rượu Bách Niên*5

4. 100.000: Rượu Bách Niên*5 + Mảnh Tướng Cam*50

5. 200.000: Mảnh Báu Vật Cam*50 + Ngọc Cam 3 sao*1

 

🚫Lưu Ý:

- Quà Báo Danh sẽ được qua thư ingame trong vòng 72H kể từ khi sự kiện kết thúc
- Đạt mốc Báo Danh nào nhận quà mốc đó, không cộng dồn quà các mốc
- Vui lòng điền chính xác các thông tin để nhận quà
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

 

Game