THỂ LỆ LANDING THÁNG 4

1. Thời gian sự kiện:
ngày 00h00 03/05 đến 23:59 ngày 17/05/2024

2. Đối tượng tham gia:

Tất cả người chơi có nhân vật tại game 3Q Tí Nị

3. Hướng dẫn cách chơi:
- Chúa Công đăng nhập mỗi ngày nhận 1 lượt chơi
- Chúa Công chia sẻ nhận 1 luợt chơi

- Tỷ lệ Quy đổi (không giới hạn lượt được nhận)

+ Mỗi lần đổi 20 SohaCoin vào game sẽ nhận được 1 lượt chơi

+ Đổi 100 SHC -> nhận đc 5 lượt
+ Đổi 200 SHC -> nhận đc 10 lượt
+ Đổi 300 SHC -> nhận đc 15 lượt
+ Đổi 500 SHC -> nhận đc 25 lượt
+ Đổi 1000 SHC -> nhận đc 50 lượt
+ Đổi 2000 SHC -> nhận đc 100 lượt
+ Đổi 5000 SHC -> nhận đc 250 lượt
+ Đổi 10000 SHC -> nhận đc 500 lượt
+ Đổi 20000 SHC -> nhận đc 1.000 lượt
+ Đổi 50000 SHC -> nhận đc 2.500 lượt

- Chúa Công khi tham gia 
chơi sẽ nhận được điểm đổi code tùy theo số ải mà Chúa Công đã vượt 

4. Phần thưởng:

I. Mốc điểm: sau khi đổi code sẽ bị trừ đi số điểm tương ứng
1000 : Mảnh Báu Vật Đỏ*1 + Vàng*100 vạn
3,000 : Tinh Đăng*8 + Rương chọn tướng nâng sao*1
6,000 : Rượu Bách Niên*20 + Rương chọn tướng nâng sao*2
20,000 : Kim Tước Đỗ Khang*3 + Rối Cam ( 4 hệ thường)*3
80,000 : Kim Tước Đỗ Khang*20 + Rối Đỏ ( 4 hệ thường)*1 + Trứng Thần Thú - Đặc Biệt*2
200,000 : Kim Tước Đỗ Khang*40+ Trứng Huyễn Thú*2 + Rối Đỏ 3 sao*1 ( 4 hệ thường)

II. Các phần điểm có thể nhận được khi tham gia chơi
- nhỏ hơn 10: 10 điểm
- lớn hơn 10 nhỏ hơn 20: 20 điểm
- lớn hơn 30 nhỏ hơn 50: 50 điểm
- lớn hơn 50 nhỏ hơn 100: 80 điểm
- lớn hơn 100: 100 điểm

Lưu ý:
- 1 Tài khoản đổi được tối đa 1 code mỗi loại (Đổi Điểm)
- 1 Tài khoản không thể dùng 1 code cùng loại
- Nạp từ 00h00 03/05 sẽ được tính lượt quay. Mọi trường hợp đổi ngân phiếu vào game trước thời gian sự kiện dẫn đến việc không nhận được lượt chơi BQT không chịu trách nhiệm
- Mọi thắc mắc inbox fanpage 3Q Tí Nị để được hỗ trợ nhanh nhất

 
Game